Varför terapi?

Det är oerhört viktigt att känna att vi har stöd i livet. Att det finns någon som kan se oss med en rättvis bild, någon som lyssnar och förstår oss. Någon som vi kan lita på.

Livet kan föra med sig massor av glädje men givetvis också sorg och besvikelser. Man kan ibland hamna i situationer som är svåra att reda ut på egen hand. Detta är lika för oss alla. Människor som söker upp mig vill strukturera sina tankar och bearbeta olika saker för att må bra och få balans i tillvaron.

En god och äkta självbild är det bästa man kan ha. Därför är det viktigt att förstå sig själv, kunna se sig med en rättvis bild och komma tillrätta med vad som trycker en. Vi är alla ganska lika inuti, harmoni, frid och äkta tillfredställelse är något vi alla längtar och strävar efter.