Vad kan orsaken vara till att söka terapi?

Det finns naturligtvis massor av orsaker varför man söker samtalsterapi. Det är män och kvinnor i alla åldrar som vill komma tillrätta med något i sitt liv. Jag har därför ställt några frågor som du kanske känner igen dig i:

• Känner du låg självkänsla eller dåligt självförtroende?
• Känner du dig sviken eller övergiven?
• Har du det bra i det yttre men känner tomhet och ensamhet inom dig?
• Är du nyskild och behöver bearbeta det du upplevt?
• Är du inte nöjd i ditt äktenskap eller i andra nära relationer?
• Lever du i förhållande där ingen lyssnar eller förstår dig?
• Har du svårt att försvara dig mot elakheter?
• Har du svårt att säga nej och sätta gränser?
• Känner du dig inte respekterad och bemött i dina känslor?
• Tar du på dig all skuld?
• Har du konflikter på ditt arbete?
• Känner du trötthet, stress och utbrändhet?
• Känner du sorg eller besvikelse över att något inte blivit som du hoppats?
• Känner du dig orättvist behandlad?
• Vill du kanske förstå varför du reagerar på ett visst sätt?
• Känner du rädsla?
• Känner du att du vill växa och utvecklas?
• Har du människor runt dig som stjäl din energi, som "slår med ord" och som får   dig att bli ledsen och nedstämd?
• Vet du inte hur du ska ta itu med saker och ting eller vart du ska vända dig?