Att välja terapeut

Här är det viktigt att gå efter känslan! Det är viktigt att känna stöd, förtroende och tillit till sin terapeut.

Enligt mig är det viktigt att terapeuten själv har gått i terapi, detta för att vara medveten om vad som tillhör en själv och vad som tillhör sin klient.

Givetvis är det också viktigt med relevant utbildning.